ตำแหน่งช่างพิมพ์รูปผสมสีเดียว

ตำแหน่ง ช่างพิมพ์รูปผสมสีเดียว

ลักษณะงาน :

  • งานพิมพ์
  • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ติดต่อเรา

คุณสมบัติ :

  • เพศ ชาย
  • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์
  • มีความรับผิดชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *