ตำแหน่ง Sale & Marketing

ตำแหน่ง Sale & Marketing

ลักษณะงาน :

  • นำเสนอ พรีเซ้นท์ ขายงานพิมพ์
  • วางแผนการขาย ขยายกลุ่มลูกค้า
  • รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนด

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ติดต่อเรา

คุณสมบัติ :

  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *