About us

บริษัท โชคชัยครีเอชั่นพริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด

บริษัท โชคชัยครีเอชั่นพริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 โดยถือนโยบายที่ว่า “ผลิตสิ่งพิมพ์อย่างมีคุณภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ในปัจจุบันบริษัทของเราได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้านานาประเทศได้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าพรีเมี่ยมหลากหลายชนิด ให้แก่องค์กรขนาดใหญ่