ตำแหน่ง Sale & Marketing

ตำแหน่ง Sale & Marketing ลักษณะงาน : นำเสนอ พรีเซ้นท์ ขายงานพิมพ์ วางแผนการขาย ขยายกลุ่มลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนด อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ติดต่อเรา คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการขาย มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้

ตำแหน่งช่างพิมพ์รูปผสมสีเดียว

ตำแหน่ง ช่างพิมพ์รูปผสมสีเดียว ลักษณะงาน : งานพิมพ์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ติดต่อเรา คุณสมบัติ : เพศ ชาย มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ มีความรับผิดชอบ

ตำแหน่งพนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ ลักษณะงาน : ขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งสินค้า รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ติดต่อเรา คุณสมบัติ : เพศ ชาย มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ รู้จักเส้นทางในกทม. มีความรับผิดชอบ