ตำแหน่ง Sale & Marketing

ตำแหน่ง Sale & Marketing

ลักษณะงาน :

 • นำเสนอ พรีเซ้นท์ ขายงานพิมพ์
 • วางแผนการขาย ขยายกลุ่มลูกค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนด

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ติดต่อเรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้

ตำแหน่งช่างพิมพ์รูปผสมสีเดียว

ตำแหน่ง ช่างพิมพ์รูปผสมสีเดียว

ลักษณะงาน :

 • งานพิมพ์
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ติดต่อเรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์
 • มีความรับผิดชอบ

ตำแหน่งพนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์

ลักษณะงาน :

 • ขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งสินค้า
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ติดต่อเรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย
 • มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
 • รู้จักเส้นทางในกทม. มีความรับผิดชอบ