กล่องหุ้ม

คุณสมบัติของเรา

ให้คำปรึกษาด้านออกแบบและงานพิมพ์

ตัวเลือกกระดาษที่หลากหลาย

งานพิมพ์คุณภาพ

ความรวดเร็วในการผลิตและจัดส่ง
รองรับการผลิตจำนวนมาก

แผนกต่างประเทศรองรับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด