SERVICE

ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

“ครบจบที่เดียว” ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน

เราคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเหมาะกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

เราใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ และการบริการลูกค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

สินค้า

สามารถผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ทุกชนิดได้

ขั้นตอนการสั่งผลิต

คุณสมบัติของเรา

ให้คำปรึกษาด้านออกแบบและงานพิมพ์

ตัวเลือกกระดาษที่หลากหลาย

งานพิมพ์คุณภาพ

ความรวดเร็วในการผลิตและจัดส่ง
รองรับการผลิตจำนวนมาก

แผนกต่างประเทศรองรับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม